Acasa


Asloc

Program de calcul pentru asociatii de proprietariVersiunea 11 a programului ASLOC permite calculul întreținerii pentru asociațiile de proprietari (multibloc sau monobloc), a celor necesare contorizării individuale, prin diferite moduri de repartizare și calcul a cheltuielilor de întreținere, ține evidența fondurilor (rulment, reparații, două fonduri la dispoziția asociației, un fond de penalități aplicate de asociația de proprietari), și generează rapoartele necesare: liste de plată, restanțieri, registre jurnal, fișe de apartament, de furnizor, etc; Programul ASLOC conține peste o sută de modele de liste, definite de lege sau solicitate de diverse asociații, existând inclusiv un editor de rapoarte, cu care se pot modifica/crea liste. Pe baza încasărilor și plaților generează registrul de casă și registrul de încasări și plăți. În program se pot calcula penalități aplicate de asociație. Bilanțul este generat și el de program. Se pot tipări facturi și chitanțe din program. În ultima versiune, pe lângă noi modele de listă, s-a introdus salvarea zilnică a datelor, pe lângă cea efectuată de program la închiderea de lună. Un nou model de fisă a apartamentului a fost adăugat. La partea de contorizare, s-a introdus repartizarea automata a diferențelor, fie proporțional cu consumul, fie funcție de numărul de persoane, fie in mod egal pe apartamente. Exista posibilitatea înregistrării indexurilor la contoare de către locatari, prin internet.

Programul ASLOC permite:
  • repartizarea cheltuielilor pe persoane, pe suprafață, cotă indiviză, suprafață radiantă, total sau parțial (doar anumite scări, etaje, apartamente)
  • evidența fondurilor (rulment / reparații / două fonduri puse la dispoziția asociației /penalități aplicate de asociația de proprietari)
  • evidența restanțierilor, a furnizorilor neachitați, a facturilor primite și netrecute la cheltuieli
  • generarea registrelor: casa / banca, fisa furnizorului /apartamentului
  • li>
  • evidența gestiune, creditori /debitori diverși
  • calculul contorizărilor individuale pentru apa calda /rece, gaze naturale, căldura, energie electrica, aer condiționat;
  • tipărirea listelor, a fișei apartamentului, a diverselor rapoarte in format PDF sau XLS, expedierea lor prin mail direct din program
  • inregistrarea încasărilori și plătilor in/din fonduri, (evidențiate sau nu pe apartamente), funcție de diverse criterii: cota indiviză, suprafață, nr. persoane, fond existent, etc.

Dacă se dorește, raportările pot fi puse la dispoziția celor interesați pentru descărcare de pe internet. Arhivarea lunară a datelor, cu posibilitatea consultării și tipăririi ulterioare a datelor dintr-o luna precedentă. Toate meniurile, comenzile, mesajele sunt în limba română.

Autosoft

E-mail: office@autosoft.ro
Telefon: 0744239020


Copyright Autosoft 2015.
Toate drepturile rezervate.